Statuss:
Noslēdzies

Vadošais partneris: SIA “Nordic Food”

Sadarbības partneri: Rīgas Stradiņa universitāte, SIA "Rasa Botanicals", SIA “ILM”, Ūdrīšu pagasta Zemnieku saimniecība "KURMĪŠI"

Projekta mērķis: Inovatīva risinājuma radīšana, kas ļauj noskaidrot efektīvāko un ekonomiski lietderīgāko augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģiju un augu cilmes šūnu izmantošanu dzeramajā ūdenī, radot labvēlīgu ietekmi uz cilvēka organismu, uz kā bāzes tiks izstrādāts absolūti inovatīvs augstas pievienotas vērtības produkts – augu cilmes šūnu saturošs dzeramais ūdens (funkcionālais dzēriens), kura izcelsme balstīta uz vietējām izejvielām.

Projekta izpildes termiņi: 01.10.2019. – 30.01.2022.

Projekta rezultāts: