Statuss:
Īstenošanā

Vadošais partneris: Biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija"

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, kooperatīvā sabiedrība "Baltijas ogu kompānija", KS "Latvijas liellops", LPKS "Viļāni", MPKS "Mūsu mežs", KS "VAKS", LPKS "LATRAPS", KS "Mūsmāju dārzeņi", ZS "Druvas"

Projekta mērķis: Sagatavot izvērtējumu, vadlīnijas un darbības plānu kooperatīvu atbalsta fonda izveidei Latvijā, apzinot un izpētot ārvalstu pieredzi, izanalizējot un izvērtējot fonda izveidi ietekmējošos faktorus: ekonomiskos, finansiālos, juridiskos, administratīvos un organizatoriskos

Projekta izpildes termiņi: 01.07.2022 - 30.06.2025

Projekta rezultāts: Īstenošanā