Statuss:
Noslēdzies

Vadošais partneris: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija", Biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS", Gaļas liellopu audzētāju biedrība, Biedrība "Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija", Agroresursu un ekonomikas institūts, Jelgavas novada Drošprātes zemnieku saimniecība "Gaidas", SIA "Lekstes upenes", SIA "Milkosa", Tukuma rajona Irlavas pagasta zemnieku saimniecība "Lejas Riepji", Mētrienas pagasta zemnieku saimniecība "Priežukalns", Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība “Imantas”, Murmastienes pagasta I. Grudula zemnieku saimniecība “Krūkļi”

Projekta mērķis: Izveidot elektroniskajā vidē pieejamu universālu lauku saimniecību pārvaldības sistēmu, ar kuras palīdzību lauku saimniecību vadītāji, izmantojot saimniecības datus, regulāri varētu izvērtēt saimnieciskās darbības rādītājus, plānot ražošanas norisi, modelēt attīstības scenārijus, sekot līdzi finanšu prognozēm, veikt elektronisku dokumentu apriti ar citām institūcijām un pieņemt uz attīstību vērstus lēmumus

Projekta izpildes termiņi: 01.01.2019. - 30.06.2023.

Projekta rezultāts: Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide | Lauku tīkls (laukutikls.lv)