Statuss:
Noslēdzies

Vadošais partneris: SIA “Vet Health Spektrum”

Sadarbības partneri: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA "AGRO-KAĶENIEKI", Kocēnu novada Bērzaines pagasta zemnieka saimniecība "Zilūži", IK "Bikstu Brīvzemnieki", Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome

Projekta mērķis: Jaunradītas mākslīgajā intelektā balstītās mastīta diagnostikas sistēmas COWOW izstrāde, testēšana un validācija, lai veicinātu ražīguma efektivitāti piena lopkopības nozarē un sekmētu nozares attīstību kopumā, apvienojot pētnieku, lauksaimnieku un citu ieinteresēto personu pūliņus.

Projekta izpildes termiņi: 02.01.2020. – 15.04.2022.

Projekta rezultāts: