Vadošais partneris: Kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks"

Sadarbības partneri: SIA "Liedes Meži", ZS "Stūrīši”

Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest digitālus rīkus, kas nodrošinās meža īpašniekiem informācijas pieejamību un zināšanu ieguvi par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī nodrošinās informācijas apriti starp dažādām mežsaimniecības sistēmām (grāmatvedības uzskaites un meža apsaimniekošanas sistēmas).

Projekta izpildes termiņi: 01.06.2023 - 31.12.2024

Projekta rezultāts: