Vadošais partneris: AS “Latvijas valsts meži”

Sadarbības partneri: SIA "Sodra Mežs", SIA "SCA Phoenix AM Latvia", mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mežsaimnieks”, Skogsutveckling Syd AB Latvijas filiāle, SIA "Greyton", Meža pētīšanas stacija

Projekta mērķis: Izstrādāt un projekta izpildes laikā ieviest digitālu rīku (mobilo lietotni) un lietojumprogrammu saskarnes (API), kas nodrošina koksnes plūsmas datu apriti, izsekojamību un uzraudzību no meža īpašnieka vai apsaimniekotāja ieplānotā transportēšanas darba uzdevuma no krautuves līdz piegādes vietai, nodrošinot nozares digitalizācijas attīstību (nepieciešamos datus e-pavadzīmes nodrošināšanai), ātrāku, standartizētu datu apriti un vienotu datu aprites rīku meža īpašniekiem un pārvadātājiem.

Projekta izpildes termiņi: 01.06.2023 – 13.12.2024

Projekta rezultāts: