Statuss:
Īstenošanā

Vadošais partneris: Biedrība "CLEANTECH LATVIA"

Sadarbības partneri: biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs",  SIA “BIOMUND”, SIA "Kabiņsala", Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Projekta mērķis: Novērtēt lauksaimniecības atlikumu pārstrādes iespējas, veicinot insektu audzēšanas nozares attīstības potenciālu Latvijā, izstrādājot un testējot Baltijas reģionā inovatīvu pilna cikla risinājumu olbaltumvielu atgūšanai no lauksaimniecības un lauksaimniecības pārstrādes atlikumiem, izmantojot insektus, un novērtējot insektu un no tiem iegūto miltu izmantošanas priekšrocības putnkopībā, mājputnu labturības un ražības celšanai

Projekta izpildes termiņi: 01.07.2022 - 31.08.2024

Projekta rezultāts: Īstenošanā