Vadošais partneris: SIA BF-ESSE

Sadarbības partneri: SIA "Grantiņi-1", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts", SIA "Projektu birojs"

Projekta mērķis: Izstrādāt un nozares uzņēmumiem piedāvāt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus meža pārstrādes blakusproduktu atgūšanai, tālākai pārstrādei un meža resursu pievienotās vērtības palielināšanai, attīstot ēku siltināšanas materiālus, granulētu kurināmo materiālu, uztura bagātinātāju izejvielu ekstrakcijas paņēmienus un augsnes uzlabošanas līdzekļus kombinācijā ar sapropeli.

Projekta izpildes termiņi: 01.07.2023 - 30.06.2025

Projekta rezultāts: