Statuss:
Īstenošanā

Vadošais partneris: AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS”

Sadarbības partneri: SIA "ANEVA J", ZS "Cukuriņi", SIA "Baltic Seaberry",  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Projekta mērķis: Izstrādāt smiltsērkšķu ogu bezatlikuma pārstrādes tehnoloģiju, izmantojot inovatīvu metožu kompleksu, kas iekļauj enzimātisku hidrolīzi kontrolētos apstākļos (izmantojot universālu dubultsienu vakuuma maisītāju), seperācijas tehnoloģiju mīkstuma eļļas un nogulšņu atdalīšanai no sulas (izmantojot trīs frakciju centrifūgu) un sulas Ultra high temperature (UHT) apstrādi

Projekta izpildes termiņi: 01.08.2022 - 01.08.2024

Projekta rezultāts: Īstenošanā