Statuss:
Īstenošanā

Vadošais partneris: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Sadarbības partneri: SIA “Pampāļi”, ZS "Putriņas", SIA “IRGK Serviss”, SCE EPiim Latvijas filiāle "Jaunpils pienotava", ZS "Vilciņi", ZS “Vega”, SIA “Forest Fox”, Biedrība "Zemnieku Saeima", Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija 

Projekta mērķis: Izstrādāt tiešsaistes e-servisu Latvijas lauksaimniekiem siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju noteikšanai viņu saražotajai produkcijai divos lielākajos lauksaimniecības sektoros – piena lopkopībā un graudkopībā

Projekta izpildes termiņi: 01.06.2022 - 01.06.2025

Projekta rezultāts: Īstenošanā