Struktūra

Zemkopības ministrijas vadība
Didzis Šmits
Ministrs
Tālrunis 67027010
Kabinets 2307
Raivis Kronbergs
Valsts sekretārs
Tālrunis 67027502
Kabinets 2206
Pārsla Rigonda Krieviņa
Valsts sekretāra vietniece
Tālrunis 67027031
Kabinets 2201
Kaspars Cirsis
Valsts sekretāra vietnieks
Tālrunis 67027315
Kabinets 2313
Dace Arāja
Valsts sekretāra vietniece
Tālrunis 67027259
Kabinets 2107
Kristīne Neiceniece
Valsts sekretāra biroja vadītāja
Tālrunis 67027502
Kabinets 2204
Ministra birojs
Edgars Putra
Parlamentārais sekretārs
Tālrunis 22005583
Kabinets 2302
Anna Vītola – Helviga
Ministra biroja vadītāja
Tālrunis 26549657
Kabinets 2305
Kristīne Liepa
Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālrunis 26318021
Kabinets 2304
Aiga Grasmane
Ministra padomniece
Tālrunis 29421875
Kabinets 2303
Kristīne Rogule
Ministra padomniece
Tālrunis 22407662
Kabinets 2313
Anželika Lazdiņa
Ministra palīdze
Tālrunis 67027010
Kabinets 2306
Lauksaimniecības departaments
Ilga Līdaka
Direktore
Tālrunis 67027160
Kabinets 2007
Lopkopības un ciltsdarba nodaļa
Gita Jansone
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 28624214
Kabinets 2013
Ineta Lavrinoviča
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027528
Kabinets 2014
Sandra Justa
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027379
Kabinets 2015
Lelde Blūma
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027561
Kabinets 2016
Anna Želtkovska
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027039
Kabinets 2015
Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļa
Kristīne Sirmā
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29178894
Kabinets 2018
Gints Lanka
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027461
Kabinets 2020
Dace Guste
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027217
Kabinets 2019
Adris Bumbuls
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027184
Kabinets 2019
Einārs Mednis
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027275
Kabinets 2017
Elīna Lāce
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027628
Kabinets 2021
Lauksaimniecības resursu nodaļa
Iveta Ozoliņa
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 29491563
Kabinets 2003
Ineta Jēkabsone
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027177
Kabinets 2002
Ilze Magone
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027258
Kabinets 2001
Laura Bērziņa
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027360
Kabinets 2011
Gints Krūmiņš
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027313
Kabinets 2011
Diāna Līva
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027683
Kabinets 2001
Ilze Slokenberga
Vecākā eksperte
Tālrunis 67878703
Kabinets 2011
Meža departaments
Arvīds Ozols
Direktors
Tālrunis 67027201
Kabinets 1108
Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļa
Ilze Silamiķele
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027635
Kabinets 1115
Māra Mīkule
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027553
Kabinets 1111
Iveta Vaite
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027453
Kabinets 1112
Evelīna Skrastiņa
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027647
Kabinets 1102
Regīna Ekmane
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027349
Kabinets 1109
Līga Šube
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027459
Kabinets 1114
Monta Siliņa
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027253
Kabinets 1104
Meža resursu un medību nodaļa
Rita Benta
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29493126
Kabinets 1107
Lāsma Āboliņa
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027285
Kabinets 1103
Lelda Pamovska
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027101
Kabinets 1106
Jānis Bārs
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027554
Kabinets 1118
Inga Ozola
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027118
Kabinets 1105
Anita Krampe
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027410
Kabinets 1101
Evelīna Skrastiņa
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027647
Kabinets 1102
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļa
Valdis Pētersons
Nodaļas vadītājs
Tālrunis 67027511
Kabinets 1122
Anda Sproģe
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027820
Kabinets 1121
Gints Melkins
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027207
Kabinets 1123
Inga Žagare
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027558
Kabinets 1119
Anita Vīksne
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027345
Kabinets 1121
Renāte Priedīte
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027228
Kabinets 1117
Zivsaimniecības departaments
Normunds Riekstiņš
Direktors
Tālrunis 67095045
Kabinets 1419
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļa
Inese Bārtule
Depratamenta direktora vietniece
Tālrunis 26481730
Kabinets 1415
Ilze Bartkeviča-Eglīte
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67095047
Kabinets 1402
Arvīds Brokāns
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027158
Kabinets 1422
Baiba Āķe
Referente
Tālrunis 67027660
Kabinets 1418
Jānis Ābele
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027823
Kabinets 1408
Zivsaimniecības stratēģijas nodaļa
Santa Jansone
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29194918
Kabinets 1412
Olga Adamenko
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67095042
Kabinets 1409
Artis Āboltiņš
Vecākais eksperts
Tālrunis 67095040
Kabinets 1411
Ināra Cine
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027146
Kabinets 1410
Zivsaimniecības atbalsta nodaļa
Edīte Kubliņa
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 26140894
Kabinets 1403
Armands Stahovskis
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67878707
Kabinets 1421
Zane Līde
Vecākā eksperte
Tālrunis 67878708
Kabinets 1404
Kristaps Pilskalns
Vecākais eksperts
Tālrunis 67878727
Kabinets 1421
Inese Mjadeļeca
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027067
Kabinets 1405
Veterinārais un pārtikas departaments
Zanda Matuzale
Direktore
Tālrunis 67027418
Kabinets 1606
Linda Gurecka
Vecākā eksperte
Tālrunis 26614495
Kabinets 1603
Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļa
Dace Ugare
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 29903889
Kabinets 1708
Gunta Evardsone
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027629
Kabinets 1709
Irita Lāce
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027200
Kabinets 1618
Dace Lauska
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027264
Kabinets 1617
Iveta Veinberga
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027392
Kabinets 1613
Evija Uļjanova
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027305
Kabinets 1720
Liene Bugina
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027115
Kabinets 1613
Sandra Smuļko
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027307
Kabinets 1720
Pārtikas nekaitīguma nodaļa
Zane Ružāne
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 26562927
Kabinets 1725
Māris Valdovskis
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027016
Kabinets 1725
Laura Gladčenko
Vecākā eksperte
Tālrunis 67878714
Kabinets 1722
Inuta Kaļķe
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027354
Kabinets 1721
Ilze Bernāte
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027673
Kabinets 1724
Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļa
Antra Briņķe
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 29285506
Kabinets 1601
Baiba Kārkliņa
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 28017745
Kabinets 1602
Olita Vecuma-Veco
Vecākā eksperte
Tālrunis 28654324
Kabinets 1616
Sigita Tauriņa
Vecākā eksperte
Tālrunis 27871016
Kabinets 1612
Aija Tora
Vecākā eksperte
Tālrunis 28677021
Kabinets 1611
Inta Krauja
Vecākā eksperte
Tālrunis 29392187
Kabinets 1614
Ketija Broka
Vecākā eksperte
Tālrunis 27884614
Kabinets 1615
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļa
Agija Mediņa
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29578698
Kabinets 1610
Ģirts Stenders
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027525
Kabinets 1723
Ilze Krēgere
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027639
Kabinets 1609
Līga Villa
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027196
Kabinets 1620
Edīte Kokare
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027066
Kabinets 1609
Madara Onera
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027533
Kabinets 1620
Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa
Juris Zinārs
Nodaļas vadītājs
Tālrunis 26302615
Kabinets 1621
Inese Aleksejeva
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027069
Kabinets 1608
Ginta Dzerkale
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027404
Kabinets 1608
Sigita Boča
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027630
Kabinets 1619
Līga Drozdovska
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027875
Kabinets 1619
Iveta Vitte
Referente
Tālrunis 67027522
Kabinets 1605
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departaments
Jānis Briedis
Departamenta direktors
Tālrunis 29478708
Kabinets 2105
Eiropas Savienības lietu nodaļa
Iveta Baļčūne
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 28684105
Kabinets 2123
Vineta Buņķe
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 26164495
Kabinets 2101
Dzintra Latkovska
Vecākā eksperte
Tālrunis 26200629
Kabinets 2122
Baiba Zvirgzdiņa
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027017
Kabinets 2101
Zanda Marija Trapenciere
Vecākā eksperte
Tālrunis 26154478
Kabinets 2122
Karīna Krūma
Nozares padomnieks
Tālrunis 0032470704666
Kabinets Brisele
Liene Ansone
Nozares padomnieks
Tālrunis 003222383142
Kabinets Brisele
Ričards Derkačs
Nozares padomnieks
Tālrunis 003222383144
Kabinets Brisele
Ilze Lāce
Nozares padomnieks
Tālrunis 0032471611470
Kabinets Brisele
Aivars Lapiņš
Nozares padomnieks
Tālrunis 0033153645409
Kabinets Parīze
Starptautisko lietu nodaļa
Agnese Mētra
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29286674
Kabinets 2102
Elīna Dambekalne
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 29173719
Kabinets 2103
Arvīds Krivens
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027027
Kabinets 2110
Inga Brežinska
Eksperte
Tālrunis 67027122
Kabinets 2106
Kristīne Puriņa
Vecākā eksperte
Tālrunis 26547332
Kabinets 2023
Ilze Apenīte
Projekta vadītāja
Tālrunis 67027401
Kabinets 2023
Jekaterina Kopteva
Vecākā eksperte
Tālrunis 27140094
Kabinets 2110
Stratēģijas analīzes nodaļa
Jānis Šnakšis
Departamenta direktora vietnieks
Tālrunis 67027672
Kabinets 2220
Elza Šusta-Vītola
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027633
Kabinets 2221
Marts Kreitiņš
Vecākais eksperts
Tālrunis 67878712
Kabinets 2222
Ainars Nābels - Šneiders
Vecākais eksperts
Tālrunis 67878725
Kabinets 2022
Juridiskais departaments
Sintija Dumbrovska
Direktore
Tālrunis 26525817
Kabinets 403
Tiesiskās uzraudzības nodaļa
Valentīna Lukaševiča
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 26594111
Kabinets 401
Arnis Irmejs
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027625
Kabinets 401
Kaspars Skromulis
Jurists
Tālrunis 67027626
Kabinets 401
Anna Bunte
Juriste
Tālrunis 67027103
Kabinets 402
Normatīvo aktu nodaļa
Gunita Aizstrauta
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29130254
Kabinets 409
Baiba Vecmane
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027229
Kabinets 410
Pēteris Kuksins
Jurists
Tālrunis 67027636
Kabinets 406
Sanita Lase
Juriste
Tālrunis 67027340
Kabinets 406
Antra Vagnere
Redaktore
Tālrunis 67027126
Kabinets 410
Solveiga Tiļuga
Juriste
Tālrunis 29426227
Kabinets
Personāla nodaļa
Ilona Vrona
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 26548556
Kabinets 411
Sandra Krisberga
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 28385842
Kabinets 408
Inga Probaka
Vecākā personāla speciāliste
Tālrunis 26447697
Kabinets 411
Gita Bļinova
Vecākā personāla speciāliste
Tālrunis 28610706
Kabinets 404
Aigars Bičeks
Darba aizsardzības vecākais speciālists
Tālrunis 26485966
Kabinets 408
Budžeta un finanšu departaments
Jānis Šnore
Valsts sekretāra vietnieks
Tālrunis 67027651
Kabinets 1807
Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļa
Dace Raudziņa
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 26538111
Kabinets 1801
Diāna Eksta
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 29566878
Kabinets 1803
Dace Borisova
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027170
Kabinets 1802
Vaida Slavinska
Vecākā eksperte
Tālrunis 26119108
Kabinets 1820
Ņina Ivanova
Vecākā eksperte
Tālrunis 29210648
Kabinets 1818
Kristīne Kaika
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027637
Kabinets 1819
Finanšu kontroles un pārskatu nodaļa
Līga Riherte
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027131
Kabinets 1817
Madara Janševska
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 29480196
Kabinets 1815
Gunita Klētniece
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027075
Kabinets 1813
Kristīne Artimoviča
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027664
Kabinets 1816
Rita Beļacka
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027145
Kabinets 1812
Ludmila Lučko
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027807
Kabinets 1812
Inese Cepurīte
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027291
Kabinets 1814
Valsts īpašuma nodaļa
Pēteris Lībietis
Nodaļas vadītājs
Tālrunis 29156240
Kabinets 1809
Kristaps Balcers
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027316
Kabinets 1811
Rita Punka
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027377
Kabinets 1810
Tamāra Rasnača
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027517
Kabinets 1811
Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļa
Daina Siliņa
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29176041
Kabinets 1805
Marika Straume
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027657
Kabinets 1823
Zane Ķīkule
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027645
Kabinets 1822
Inguna Olešinska
Eksperte
Tālrunis 67027283
Kabinets 1806
Lauku attīstības atbalsta departaments
Liene Jansone
Direktore
Tālrunis 67027210
Kabinets 1711
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļa
Aiva Zvirbule
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 27896680
Kabinets 1717
Jūlija Travina
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027208
Kabinets 1706
Andra Karlsone
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027077
Kabinets 1705
Gunta Bāra
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027398
Kabinets 1716
Karina Baranovska
Vecākā eksperte
Tālrunis 67878726
Kabinets 1718
Everita Kalvāne
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027132
Kabinets 1705
Oksana Golubeva
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027123
Kabinets 1705
Valsts atbalsta plānošanas nodaļa
Biruta Ingiļāvičute
Direktora vietniece
Tālrunis 67027661
Kabinets 1707
Agrita Karlapa
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027216
Kabinets 1714
Linda Voiče
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027121
Kabinets 1715
Ligija Ozoliņa
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027301
Kabinets 1715
Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļa
Nataļja Silicka
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 27881536
Kabinets 1701
Ilze Muriņa
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67878709
Kabinets 1703
Inese Millere
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027180
Kabinets 1716
Aleksandra Freiberga
Vecākā eksperte
Tālrunis 67878720
Kabinets 1702
Sandra Virza
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027029
Kabinets 1703
Agnese Purviņa-Praņevska
Vecākā eksperte
Tālrunis 67878710
Kabinets 1719
Maruta Grīnberga
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027568
Kabinets 1701
Tirgus un tiešā atbalsta departaments
Zigmārs Ķikāns
Direktors
Tālrunis 67027338
Kabinets 2118
Ilona Kromāne
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 26884979
Kabinets 2116
Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļa
Elīna Dimanta
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027237
Kabinets 2202
Baiba Kļaviņa
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027644
Kabinets 2119
Andris Orlovskis
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027370
Kabinets 2119
Baiba Koņečnija
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027544
Kabinets 2005
Normunds Kampenuss
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027202
Kabinets 2120
Pārtikas nozares nodaļa
Ilona Mežiniece-Briede
Departamenta direktora vietniece
Tālrunis 29143935
Kabinets 2113
Līga Sējāne
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027162
Kabinets 2114
Kristīne Ruka
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027550
Kabinets 2114
Marats Vasariņš
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027425
Kabinets 2115
Sanita Maže
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027646
Kabinets 2115
Tirgus kopējās organizācijas nodaļa
Dace Freimane
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29151413
Kabinets 2116
Evita Kozlovska
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027136
Kabinets 2112
Inga Orlova
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027376
Kabinets 2109
Inese Ozola
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027019
Kabinets 2109
Sintija Inne
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027136
Kabinets 2112
Marija Dobele
Vecākā eksperte
Tālrunis 67027325
Kabinets 2109
Administratīvais departaments
Rihards Kancēvičs
Direktors
Tālrunis 67095190
Kabinets 1009
Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
Helmuts Dundurs
Departamenta direktora vietnieks
Tālrunis 26335529
Kabinets 1008
Anna Grīnvalde
Nodaļas vadītāja vietniece
Tālrunis 67027106
Kabinets 1001
Zane Zeme
Juriste
Tālrunis 67027037
Kabinets 1001
Ilze Kabaka
Referente
Tālrunis 67027042
Kabinets 1004
Māris Krieviņš
Referents
Tālrunis 67095192
Kabinets 1002
Jāzeps Hmeļnickis
Automobiļa vadītājs
Tālrunis
Kabinets
Agris Spunde
Automobiļa vadītājs
Tālrunis
Kabinets
Jānis Muižnieks
Automobiļa vadītājs
Tālrunis
Kabinets
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Armands Šmits
Nodaļas vadītājs
Tālrunis 26528544
Kabinets 1007a
Toms Leikums
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67027065
Kabinets 1010
Jānis Vašs
Vecākais eksperts
Tālrunis 67027257
Kabinets 1006
Voldemārs Vihmanis
Vecākais informācijas tehnoloģiju administrators
Tālrunis 26443450
Kabinets 1006
Edijs Volkovičs
Galvenais sistēmanalītiķis
Tālrunis 67027038
Kabinets 1003
Linda Bīriņa
Vadošā informācijas sistēmu uzturētāja
Tālrunis 67027543
Kabinets 1007
Dace Ikere
Datu pārvaldniece
Tālrunis 67095190
Kabinets 1009
Lietvedības nodaļa
Ineta Lakstīgala
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027080
Kabinets 901
Regīna Pastare
Arhīviste
Tālrunis 67878719
Kabinets 128
Kaiva Jakimenko
Lietvede
Tālrunis 67878718
Kabinets 904
Sanita Papinova
Lietvedis
Tālrunis 67027085
Kabinets 904
Audita departaments
Agnese Stradiņa
Direktore
Tālrunis 67027086
Kabinets 2208
Iekšējā audita nodaļa
Ingita Sapunova
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 29721129
Kabinets 2116
Ainārs Lāčgalvis
Auditors
Tālrunis 67027503
Kabinets 2212
Pārsla Ķīvīte
Auditors
Tālrunis 67027623
Kabinets 2218
Pēteris Strazdiņš
Auditors
Tālrunis 67027009
Kabinets 2212
Raitis Krūze
Auditors
Tālrunis 67878702
Kabinets 2218
Revīzijas nodaļa
Agnese Burgmane
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 28257595
Kabinets 2215
Anita Teibe
Auditors
Tālrunis 67027662
Kabinets 2209
Jānis Bandenieks
Auditors
Tālrunis 26625132
Kabinets 2217
Monta Timma
Auditors
Tālrunis 67027233
Kabinets 2214
Andris Tomkalns
Auditors
Tālrunis 67027181
Kabinets 2217
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
Dagnija Muceniece
Nodaļas vadītāja
Tālrunis 67027070
Kabinets 2316
Kaspars Funts
Nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis 67878705
Kabinets 2315
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis 67027498
Kabinets 2314
Ilze Rubīna
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis 67027116
Kabinets 2223